V-ASIAN COMPANY LTD. VẠN Á CHÂU​

Giá Trị Cốt Lõi

Một trong những giá trị hàng đầu mà Vạn Á Châu chú trọng đó là sự hài lòng của khách hàng. Đối với chúng tôi sự hài lòng của khách hàng là động lực cho chúng tôi ngày càng cải tiến và hoàn thiện. 

Con người là nền tảng cho sự phát triển vì thế chúng tôi không thể bỏ qua yếu tố về con người. Luôn hướng tới sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tận tình. 

Để có thể phục vụ lâu dài cho khách hàng, chúng tôi hướng tới sự khác biệt – khác biệt tạo nên thành công. 

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Tầm nhìn: Với mục tiêu “LUÔN HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN THIỆN” trong 5 năm tới Vạn Á Châu sẽ trở thành nhà phân phối gạch kính hàng đầu Việt Nam. 

Sứ mệnh mà Vạn Á Châu luôn hướng tới là đem đến giải pháp tốt nhất cho không gian nhà bạn.