Gạch kính Break Gem

Gạch kính Break Gem

Gạch kính Break Gem

Kích thước: 190*190*80 mm

Ưu điểm: Làm từ khối thủy tinh thuần có tính năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm nước. Thường được ứng dụng làm vách ngăn nhà tắm, vách ngăn phòng, tường phòng spa hoặc ứng dụng làm toàn bộ công trình.