Gạch bông gió VAC-001 (Grey)

Gạch bông gió VAC-001 (Grey)

Gạch bông gió VAC-001 (Grey) Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian […]

Gạch bông gió VAC-001

Gạch bông gió VAC-001

Gạch bông gió VAC-001 Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian thông […]

Gạch bông gió VAC-009

Gạch bông gió VAC-009

Gạch bông gió VAC-009 Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian thông […]

Gạch bông gió VAC 011 (Grey)

Gạch bông gió VAC-011 (Grey)

Gạch bông gió VAC 011 (Grey) Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không […]

Gạch bông gió VAC-011

Gạch bông gió VAC-011 (Grey)

Gạch bông gió VAC-011 Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian thông […]

Gạch bông gió VAC 012 (Xám)

Gạch bông gió VAC-012 (Xám)

Gạch bông gió VAC 012 (Xám) Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không […]

Gạch bông gió VAC-013

Gạch bông gió VAC-013

Gạch bông gió VAC-013 Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian thông […]

Gạch bông gió VAC-014

Gạch bông gió VAC-014

Gạch bông gió VAC-014 Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không gian thông […]

Gạch bông gió VAC 016 (Xám)

Gạch bông gió VAC 016 (Xám)

Gạch bông gió VAC 016 (Xám) Kích thước: 290*290*90mm Gạch bông gió được làm từ gạch tuynel và gốm đất nung. Được sử dụng để xây tường lấy ánh sáng, mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà. Có màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dễ dàng chọn được mẫu mã phù hợp. Tạo không […]