Gạch kính khối đặc SP2

Gạch kính khối đặc SP2

Gạch kính khối đặc SP2 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc có khả năng […]

Gạch kính khối đặc S4

Gạch kính khối đặc S4

Gạch kính khối đặc S4 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc có khả năng […]

Gạch kính khối đặc S3

Gạch kính khối đặc S3

Gạch kính khối đặc S3 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc có khả năng […]

Gạch kính khối đặc SP

Gạch kính khối đặc SP

Gạch kính khối đặc SP Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc có khả năng […]

Gạch kính khối đặc xanh lá

Gạch kính khối đặc xanh lá #VAC-S7

Gạch kính khối đặc xanh lá (Green Solid) #VAC-S7 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc […]

Gạch kính khối đặc S1-1

Gạch kính khối đặc S1-1

Gạch kính khối đặc S1-1 Kích thước: 100*100*50mm Gạch kính khối đặc nhỏ có cấu tạo đặc ruột và có màu sắc đa dạng. Gạch kính khối đặc nhỏ có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm, chống va đập rất tốt. Bên cạnh đó, tính chống dính cũng giúp cho phần vệ sinh […]

Gạch kính khối đặc xanh dương

Gạch kính khối đặc xanh dương - S8

Gạch kính khối đặc xanh dương (Blue Solid) #VAC-S6 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối […]

Gạch kính khối đặc đỏ

Gạch kính khối đặc đỏ

Gạch kính khối đặc đỏ #VAC-S3 Kích thước: 200*100*50 mm Gạch kính khối đặc khác với gạch kính lấy sáng ở cấu trúc khá đặc biệt. Thay vì có khoảng rỗng ở giữa thì gạch kính khối đặc lại là một khối thủy tinh dày đặc. Nhờ vậy mà gạch kính khối đặc có khả […]