Tấm trần nhựa VAC-003

Tấm trần nhựa VAC-003

Tấm trần nhựa VAC-003 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-004

Tấm trần nhựa VAC-004

Tấm trần nhựa VAC-004 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-006

Tấm trần nhựa VAC-006

Tấm trần nhựa VAC-006 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-008

Tấm trần nhựa VAC-008

Tấm trần nhựa VAC-008 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-010

Tấm trần nhựa VAC-010

Tấm trần nhựa VAC-010 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-014

Tấm trần VAC-014

Tấm trần nhựa VAC-014 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-017

Tấm trần nhựa VAC-017

Tấm trần nhựa VAC-017 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-018

Tấm trần nhựa VAC-018

Tấm trần nhựa VAC-018 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]

Tấm trần nhựa VAC-023

Tấm trần nhựa VAC-023

Tấm trần nhựa VAC-023 Kích thước: 600x600mm hoặc 600x1200mm Trần nhựa thả là một loại vật liệu được làm từ bột nhựa PVC cùng các chất phụ gia tạo độ dai và khả năng chống cháy cho sản phẩm. Trước đây, khi thị trường vật liệu thiết kế trần nhà chưa có nhiều sự lựa […]