Khung Xương Trần Nổi RÃNH ĐEN Nhập Khẩu VAC

Cấu tạo Khung Xương Trần nổi : – Thanh chính (T3,6m) : Là thanh T3.660 có tác dụng chịu lực chính. – Thanh phụ (T1,2m – T0,6m)  : Là thanh T1.220, T610 có tác dụng liên kết các thanh chính, thanh phụ với nhau. – Thanh V: Là thanh dùng để liên kết T3.660, T1.220,T610 […]

Khung Xương Trần Nổi Nhập Khẩu VAC

Cấu tạo Khung Xương Trần nổi : – Thanh chính (T3,6m) : Là thanh T3.660 có tác dụng chịu lực chính. – Thanh phụ (T1,2m – T0,6m)  : Là thanh T1.220, T610 có tác dụng liên kết các thanh chính, thanh phụ với nhau. – Thanh V: Là thanh dùng để liên kết T3.660, T1.220,T610 […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 132-3

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm (1 kiện 8 tấm ) Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 132-2

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm (1 kiện 8 tấm ) Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 132-1

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm (1 kiện 8 tấm ) Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại […]

Tấm Thạch cao Phủ Bạc và PVC 118-3

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm (1 kiện 8 tấm ) Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 154

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm (1 kiện 8 tấm ) Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 567

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại kho Vạn Á Châu CÔNG […]

Tấm Thạch Cao Phủ Bạc và PVC 996

🎉🎉🎉Tấm THẠCH CAO LUCKY – PHỦ BẠC CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG của Vạn Á Châu , vật liệu thạch cao không chứa các chất độc hại , thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe 🎉🎉 Kích thước : 603*603*8mm 603*1210*8mm Hàng có sẵn tại đủ mẫu tại kho Vạn Á Châu CÔNG […]